Yaşam

Politikacılar bizi ikna etmek için nasıl bir dil kullanıyor?

Eski zamanlardan beri ikna, ideoloji ve güç için kullanılan en değerli telaffuz silahlarından biridir. Dilin kullanımı eski çağlardaki retorikçilerden farklıdır. siyasi uzmanlaraİkna konusunda fikirlerini ortaya koyanların üzerinde durdukları kadar üzerinde durdukları en değerli unsurdur.

Genel olarak, oburların davranış ve fikirlerini kontrol etmeye çalışarak ideolojiyi onaylamayı amaçlayan herhangi bir dil kullanımının politik olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir deyişle, ideoloji içeren herhangi bir telaffuz politiktir. Aşağıdaki örneklerde, sadece bir cümleydiSiyasi gibi görünen söylemlerin gerçekte hangi unsurları içerdiğini ve hangi kategorilere girdiğini tartıştık.

Politik telaffuz, bir dizi meslek diyebileceğimiz ve belirli amaçları olan politikacılar tarafından kullanılır.

İnsanlar, özellikle seçim dönemlerinde, siyasi söylemin gücüyle yaratılmaktadır. öznel gerçekler kendi maliyetlerini benimser ve oluşturur. Bunun sonucunda da farkında olmadan kendi iradesiyle ve özgürce bir seçim yaptığına inanır.

Ancak vatandaş; ona sunulmuş ve şartlandırılmış, fark etmeden özümsediği ideolojik öznel gerçekliklerin seçimini yapar. Bu noktada ikna sistemlerinin siyasette ne kadar değerli olduğunu görebiliriz. Dilbilimci Van Dijk diyor ki, “İkna tarafından kontrol edilen, insanların bilişsel süreçleridir.”

İdeoloji ve ikna, politik telaffuzun birbirine bağlı çocuklarıdır.

Van Dijk’e göre; Siyasi eklemlenmenin genel ideolojisi, kendi somut veya sembolik çıkarlarına hizmet eder ve halkı neyin iyi/kötü, doğru/yanlış ve neyin kendi çıkarları olduğuna ikna etmeye çalışır. buna göre davranmaksağlar.

Bu nedenle diğer ideolojik söyleyişlerde olduğu gibi siyasi söylemlerde de kullanılmaktadır. “Biz ve Onlar – İyi ve Kötü”şeklinde bir “ideoloji dörtgeni” vardır.

Siyasetçilerin görmediğimiz arka planında çalışan uzmanlar onlara bir eser üretiyor.

Bütün bu stratejiler, siyasetçinin o anda ayağa kalkıp aklındakini söylemesiyle ortaya çıkmaz. Hemen hemen tüm siyasetçilerin arkasında dilbilimciler, psikologlar, sosyologlar, hukukçular gibi birçok meslekten ortaklaşa çalışan insanlar vardır ve hepsinin ortak çalışmasıyla bir konuşma veya yazı ortaya çıkar. ikna ve manipülasyon stratejileriÖte yandan en büyük görev de dilbilimcilere düşüyor.

Propaganda Analiz Enstitüsü’nün verilerine göre birçok ikna stratejisi bulunuyor.

Siyasi söylemde halka yönelik bilinçli bakış açıları oluşturmayı amaçlayan Propaganda Analiz Enstitüsü, parti propagandasında dikkat çeken bazı ikna etme özelliklerini şöyle sıralıyor:

 • Olumsuz isimlendirme: Muhalefet partileri veya kişiler için olumsuz anlam ifade eden kelimelerin kullanılması; başka bir taraf veya taraflara olumsuz maliyetler yüklemek.
 • Parlak genellemeler: Kendi partisi adına her şeye yeter demek; kendi partisini yüceltmek; pozitif yükleme
 • Olguları kendi görüşü doğrultusunda yorumlamak:Kendisiyle ilgili istenmeyen gerçeklerin olumsuz etkilerini azaltmak ya da diğer grubun olumlu yönlerini görmezden gelmek için gerçekleri çarpıtmak ya da farklı bir şekilde yapılandırmak.
 • Sanal kişi oluşturma:Halkın psikolojisini etkilemek için dini, milli, ahlaki ve etnik değerlere atıfta bulunmayınız.
 • Ortak bir kimlik oluşturmak: Kamuoyuna siyasetçinin kendilerinden biri olduğunu, onlar için çalıştığını hissettirmek; aile modeli oluşturma.
 • Korku yaratmayın:Kamudaki diğer taraflara karşı gerçek veya sanal terör yaratarak kişisel çıkarları teşvik etmek.
 • Sürü psikolojisi oluşturmak:Halkı herkesin böyle düşündüğüne ve onların da böyle düşünmesi gerektiğine inandırmayın.

Bunlara ek olarak aşağıdaki örneklerde de görebileceğiniz gibi birçok alt başlık bulunmaktadır.

Yukarıdaki başlıklardan bazı örnekler vermek gerekirse:

 • Kendi parti kimliğinizi kutlamak

 • Olumlu bir fark yaratmak, olumlu bir fark yaratmak

“Başbakan adayımız bellidir. Ekonomik programımız bellidir. Dış politikamız bellidir. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz açıktır. Tanrıya şükür; HAYIR karanlık ve belirsiz noktamız HAYIR. Alnımız ak, başımız dik. Bizim peşimize düşen yolsuzluk dosyalarımız, ayıplarımız, günahlarımız yok.”(CHP)

“Demokratik Sol Parti her şeyden önce halkın ve partilerin gözündedir. güvenilir bir taraftır . DSP en güçlü parti, halkçı parti, dürüst parti, Demokratik Sol Parti ise en çalışkan partidir.”(DSP)

 • Geçmişteki olumlu eylemleri vurgulama

“Almanya’daki işsizliğimiz Fransa’dakinden (5 yıl önce) daha düşüktü. Üretimde yüzde 8 büyüme ile OECD ülkeleri arasında 3 yıl üst üste birinciydik O dönemde bir istikrar programı uygulandı ve 6 ayda krizden çıktık. Kimseden bir kuruş dilenmedim. Önünde başını eğmedim. Borcumuzu da ödedim.”(DYP)

“Çünkü bizim mücadelemiz bir şan, şöhret, makam ve mevki mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz milletimizindir. yetki mücadeledir. Bunun için mübarek bir mücadeledir.”(AKP)

 • “İnsanlardan Biri” Modeli Yaratmak

“Tayyip Erdoğan’ın hikayesi de benim. kişisel hikayem varlığı sona ermiştir. Bu hikaye milletimizin kendi hikayesidir.”(AKP)

“Ben bir anneyim. Bu sefer elimi tut ama asla bırakma. Bin yılda bir dışarı çıkan ilkiniz kadın başbakan mağdur edildi Tıpkı hepinizin kurban edildiği gibi.”(DYP)

“Örneğin o 54 gün içinde bir Kardak krizi yaşandı. Ben Dışişleri Bakanıyım… Yunanlılar tek bir kişinin bile burnu kanamadan Kardak Adası’na sahip çıkabilir. egemenlik alanları Sokma girişimini püskürttük… Bir dakika dedik. Gerekeni yaptık ve aldık” dedi.(CHP)

 • Parti Gücünü ve Ülke Geleceğini Belirleme

“Kızıl at (logosundaki at) şaha kalktığında Türkiye şahlanacak. Bir büyük devletBöyle yetiştireceğiz.”(DYP)

“Ülkemizin kurtuluş yolu sizlerin mübarek ellerindedir. Bu mühür Altıok’a, yani zenginliğe, yani refaha, yani milli şerefe, yani Avrupa Birliği’ne, yani Avrupa Birliği’ne ithaf edilmiştir. büyük ve parlak Türkiye idealine basın. 65 milyonun başbakanı olmak istiyorum. Çünkü kuracağımız Türkiye herkese fayda sağlayacaktır.”(CHP)

“Bizi tek başına iktidara getirin, milletin sorununu nasıl çözebileceğimizi gösterelim. Rize’den 3-0 istiyorum. AB’nin yolu Rize’de, AK Parti’nin yolu 3-0 galibiyetle gidiyor(AKP)

 • Hedef Kimliği Amplifikasyonu
 • Pozitif Öğe Yükleme

“Milletimizin toplumsal hafızasında bu gibi durumlarda nasıl davranılacağına dair bir birikim var. Milletimiz bu tür durumların adil olmasına izin vermeyecektir. en uygun şekilde değerlendirir. Er geç Türkiye girdiği bu karanlık tünelden çıkacaktır… Geçmişi insanlık tarihi kadar eski olan yüce milletimiz yaşasın.”(AKP)

“Bu ulus, gerçek ve dürüst liderler altında neler başarabileceğini defalarca gösterdi. Türkiye’nin senin yüce kimliğineve şanlı tarihi…”(Genç Parti)

 • Ulusal, Dini, Ahlaki, Etnik Değerleri Kullanmak/Vurgulamak

“Allah’tan korkan, kullarından utanan bir hükümete ihtiyaç vardır. siyasi onur, ulusal onurvicdan sahibi hiç kimse buna rıza göstermez ve vermemelidir.”(AKP)

“Türkiye’de kimse yok. insanımızın inancınaİbadetine karışmayı, canının istediği gibi yaşamayı aklından bile geçirmesin.”(CHP)

 • Bir “Aile Modeli” Yaratmak/Sahip Olmak

“BEN Kızkardeşinim … Hans’a bak. Her şey için daha az ödüyor ama daha fazla destek alıyor. Ahmet’in yemeğini Hans’a yedirmeyeceğim. Demokratların kalesi Antalya! Ablalarım, oğullarım, kardeşlerim…”(DYP)

 • Topluluk içi küme kimliklerine referans/yüceltme

“Denizli halkına her zaman hayranlık duymuşumdur. Çünkü Denizlililerin, girişimcilerin ve emekçilerin yaratıcılığıyla, hızlı tempoluBu bir şehir.”(DSP)

“Bu akşam gençlerimize ve kadınlarımıza hitap etmek istiyorum. Halı dokuyan kızlarımız, yöresel oyuncak bebek yapan ev kadınlarımız…”(DYP)

 • Negatif Çerçeveleme: “Onlar”
 • Başka bir Parti kimliğine iftira atmayın

“Ankara’daki yozlaşmış siyasetçiler yüzünden Türkiye’nin sırtı bükülmüş durumda. Hepimiz fakiriz. İşimizi kaybettik. Emekliler can sıkıntısından kuyruk oluşturdu. dürüst ve onurlu Halkımız pazar yerlerinde çürük sebze ve meyve aratırıldı. Bir avuç insanın hukuksuzluğun saltanatını sürdürmesi uğruna hem içeride hem de dışarıda derin bir borca ​​batmış durumdayız. Bankalar boşaltıldı. Kirli siyasetçiyle el ele veren iş adamı, Türkiye’yi yolsuzluklar ülkesi yaptı.”(CHP)

“Halkımız siyasetten ve siyasetçilerden tamamen arınmıştır. cesareti kırılmış Başka arayışlara zorlandı. Bu durumun tek istisnası AK Parti’dir.”(AKP)

 • Geçmiş ve durumsal gerçekleri referans alma/algılama biçimini etkileme

“Bizi yönetenlerden şikayetçiyiz… Yıldan yıla bize Batı diyorlar. yabancı güçlerebizi mahkûm ettiler… Bilerek veya bilmeyerek her şeyimizi onlara kaptırmamıza zemin hazırladılar.”(ŞİKAYET) (SİZ TARAFINIZ)

“Derviş Baykal Bey ile Ziraat Bankası’nı satacak. Buna katılıyor musun? Ziraat Bankası Yabancılara verirlerdi. Derviş öyle diyor. Buna katılıyor musun?”(DUYURU OLUŞTURMA, KORKU) (DYP)

 • Gelecekteki Vakalara Referans
 • Pozitif Çerçeveleme
 • Söz

“Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması siyasi yolsuzluğaBuna son vereceğiz… Gençleri üniversite kapısından uzaklaştıran çarpık eğitim sistemini değiştireceğiz…”(CHP)

“Bu ülkeye büyük bir aşkla bağlıyım. Bunun için tüm enerjimMilletimin hizmetine sunacağım… Edirne’den Hakkari’ye kadar ülkemin selameti ve devletimin dünyadaki itibarı için harcayacağım.”(AKP)

“Bugüne kadar Maliyenin önündeki engelleri aşamadık ama inşallah sonraki seçimler Yeniden iktidara gelirsek diğer işçilerin sorunları gibi orman işçilerinin de sorunu mutlaka çözülecektir. Buna söz veriyorum.”(DSP)

Eylem Önerileri ve İlgili Stratejiler

 1. Provokasyon,
 2. Rakiplerine meydan oku
 3. Kamuya görev ve sorumluluk atamak

“Ey Tayyip Erdoğan! Biraz bilgin varsa benimle bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi tartışabilirsen Eğer cüret edersenBu gece benimle buluş!”(DYP)

“Oylarınız değerli. Oylarınızı bölmeyin! CHP’nin sandıktan tek başına çıkması için bu ülke parlak ve dürüst insanlara büyük görev düşmektedir. Aydınlık ve büyük Türkiye ülküsü olan Altıok’a bu mührü bastırın!”(CHP)

3-0 istiyorum Rize’den. Arkadakiler yorgun mu? Yorulma! Seçim bitene kadar yorulmayacağız ve tutanakları tutacağız. Artık ‘yeter, karar milletin’ diyoruz ve milletin kararı 3 Kasım’da yürürlüğe girecek.”(AKP)

Politikacıların söylemlerinde sıklıkla ikna stratejilerini kullandıkları görülmektedir.

Beş partiyle ilgili verilerden örnekleri çoğaltabiliriz, ancak taraflar kesinlikle Propaganda Analiz Enstitüsü’nün meselelerine çokça atıfta bulunuyor. Bunların yanında elbette bağlaçların kullanımı, Ses tonuMelodi, aksan, kelime seçimleri şeklinde güvenebileceğimiz daha birçok ölçek var.

Sadece Propaganda Analiz Enstitüsü’nün konularına baksak bile. ikna stratejileriSıklıkla öne çıktığını görebiliriz.

Kaynaklar: Van Dijk, Fournier ve diğerleri, Nalan Büyükkantarcıoğlu & Emine Yarar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort